GizmoRip GizmoRip 5.005 Chuyển nhạc từ iPhone, iPod sang iTunes

GizmoRip
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.347

Remote cho iOS Remote cho iOS 4.3 Điều khiển iTunes từ xa bằng iPhone/iPad

Remote cho iOS
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.822

New Tunes for iOS New Tunes for iOS 4.3 Cập nhật nhạc trên iTunes cho iPhone/iPad

New Tunes for iOS
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.491

Synergy for Mac Synergy for Mac

Synergy for Mac
 • Phát hành: Wincent
 • Synergy là một ứng dụng Cocoa dàng cho Mac OS X có khả năng biến 3 nút kiểm soát iTunes vào trong thanh menu: bài hát trước, bài hát kế tiếp và chơi nhạc/tạm dừng; cũng như cung cấp cho bạn những phản hồi về bài hát đang được chạy...
 • mac
 • Dung lượng: 1,6 MB
 • Tìm thêm: Synergy 4.4.5 for Mac quản lý iTunes Wincent
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.998

Mojo Mojo 2.0 Chia sẻ nhạc từ iTunes

Mojo
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.848

Potatoshare iTunes Photo Recovery Potatoshare iTunes Photo Recovery 5.0 Khôi phục hình ảnh cho iPhone, iPad và iPod touch

Potatoshare iTunes Photo Recovery
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.749

iTunes Folder Watch iTunes Folder Watch

iTunes Folder Watch
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.532

iTunes Sync iTunes Sync 1.5 Đồng bộ hóa nhạc itunes vào máy nghe nhạc

iTunes Sync
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.343

BooksShouldBeFree.com BooksShouldBeFree.com

BooksShouldBeFree.com
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 2.229

Easy iPhone/iTunes/Computer transfer Easy iPhone/iTunes/Computer transfer

Easy iPhone/iTunes/Computer transfer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.189
Có tất cả 100 phần mềm.