🖼️ Internet Explorer 7 7.0 Trình duyệt IE7

🖼️

🖼️ Internet Explorer 9 Trình duyệt web IE 9 cho Windows 7

🖼️

🖼️ IE7Pro 2.4 Phần mở rộng cho trình duyệt Internet Explorer

🖼️

🖼️ AFix IE Utility Tiện ích sửa lỗi trình duyệt Internet Explorer

🖼️
  • Phát hành: Raghu Bodddu
  • Trình duyệt Internet Explorer gặp nạn (không hoạt động, chạy lề mề,…) do bị malware tấn công, hoặc bị thay đổi một số thiết lập quan trọng trong registry. Đó là lúc bạn nên nhờ cậy “bác sĩ” cho Internet Explorer...
  • windows
  • Tìm thêm: AFix IE Utility bác sĩ cho IE sửa lỗi IE fix IE repair IE

🖼️ IE Tab for Chrome 11.8 Xem trang web như IE trong Chrome

🖼️

🖼️ IE Accelerator Tăng tốc truy cập Internet

🖼️

🖼️ Repair IE

🖼️

🖼️ Internet Explorer 8 8.0 Trình duyệt Internet Nhanh hơn, Dễ dàng hơn, Riêng tư hơn và An toàn hơn

🖼️

🖼️ Internet Explorer 10 Trình duyệt web mặc định trên Windows

🖼️

🖼️ Internet Explorer 11 11.0 Trình duyệt web trên Microsoft Windows

🖼️