BlueStacks BlueStacks 2.5 Phần mềm giả lập android trên PC

BlueStacks
 • Đánh giá: 914
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.293.877

Droid4X Droid4X 0.10 Phần mềm giả lập Android trên PC

Droid4X
 • Đánh giá: 187
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 644.222

Windroy (Windroye) Windroy (Windroye) 2.9 Khởi chạy ứng dụng và game Android trên PC

Windroy (Windroye)
 • Đánh giá: 138
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 254.989

Nox App Player Nox App Player 3.8 Phần mềm giả lập hệ điều hành Android

Nox App Player
 • Đánh giá: 88
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 196.203

MoboGenie MoboGenie 3.3 Quản lý điện thoại Android trên máy tính

MoboGenie
 • Đánh giá: 241
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 131.022

SnapPea SnapPea 2.76 Trải nghiệm Android ngay trên máy tính

SnapPea
 • Đánh giá: 66
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 105.533

Genymotion Genymotion 2.8 Chạy ứng dụng Android trên máy tính

Genymotion
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 72.209

Moborobo Moborobo 5.1 Quản lý thiết bị Android, iOS từ PC

Moborobo
 • Đánh giá: 195
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 55.556

SyncDroid SyncDroid 1.1 Chuyển dữ liệu giữa thiết bị Android và máy tính

SyncDroid
 • Phát hành: AnvSoft
 • SyncDroid là phần mềm hỗ trợ sao lưu, khôi phục dữ liệu và kết nối giữa máy tính và thiết bị Android. Bạn chỉ cần kết nối thiết bị Android với máy tính, công cụ này sẽ tự động phát hiện thiết bị và kết nối.
 • windows Version: 1.1.7
 • Dung lượng: 23,8 MB
 • Tìm thêm: SyncDroid tải SyncDroid download SyncDroid SyncDroid download Sync Droid
 • Đánh giá: 31
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40.724

KOPLAYER KOPLAYER 1.4 Phần mềm giả lập hệ điều hành Android cho PC

KOPLAYER
 • Đánh giá: 40
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39.560
Có tất cả 100 phần mềm.