🖼️ HTKK 4.1 Hỗ trợ kê khai thuế, quyết toán thuế qua mạng

🖼️

🖼️ Hướng dẫn sử dụng và cài đặt HTKK 4.1 Hỗ trợ kê khai Thuế qua mạng

🖼️

🖼️ QTTNCN 3.3 Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN

🖼️

🖼️ Mẫu bảng kê nộp thuế Mẫu số: 01/BKNT

🖼️

🖼️ iHTKK 3.7 Hệ thống kê khai thuế trực tuyến qua mạng

🖼️

🖼️ TS24 Professional 2018 Hỗ trợ kê khai thuế, bảo hiểm... qua mạng

🖼️

🖼️ Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra Phương pháp khấu trừ thuế theo Mẫu số 01-1/GTGT

🖼️

🖼️ Mẫu số 01-2/GTGT: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào Phương pháp khấu trừ thuế

🖼️

🖼️ eTax 1.5 Phần mềm khai thuế điện tử

🖼️

🖼️ Mẫu Tờ khai thuế GTGT Phương pháp khấu trừ thuế

🖼️