BatteryBar BatteryBar 3.6 Công cụ theo dõi pin máy tính xách tay

BatteryBar
 • Đánh giá: 43
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 148.810

Imtec Battery Marker Imtec Battery Marker 1.1 Kiểm tra tuổi thọ của pin

Imtec Battery Marker
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.503

Battery Meter Battery Meter 2.0 Ứng dụng hiển thị tình trạng pin

Battery Meter
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.263

Battery Monitor Widget cho Android Battery Monitor Widget cho Android 3.1 Hiển thị trạng thái pin của thiết bị Android

Battery Monitor Widget cho Android
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.834

DroidParadise Battery Widget For Android DroidParadise Battery Widget For Android Hiển thị trạng thái pin

DroidParadise Battery Widget For Android
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.315

Battery Widget For Android Battery Widget For Android Hiển thị trạng thái pin

Battery Widget For Android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 922

Battery Percentage cho Android Battery Percentage cho Android 1.9 Hiển thị phần trăm pin trên điện thoại Android

Battery Percentage cho Android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 88

iBetterCharge iBetterCharge 1.0 Theo dõi tình trạng pin iPhone, iPad

iBetterCharge
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 77

Trash Manager cho Android Trash Manager cho Android 1.0 Dọn dẹp và tăng tốc thiết bị Android

Trash Manager cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46

Battery Health cho Mac Battery Health cho Mac 5.5 Kiểm tra sức khỏe pin máy Mac

Battery Health cho Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16