🖼️ Kid Apps: 13 in 1 for iPad 1.0 Ứng dụng giáo dục cho trẻ em trên iPad

🖼️

🖼️ TeamViewer 14.2 Kết nối máy tính, truy cập và hỗ trợ từ xa

🖼️

🖼️ Chicken Invaders 1.3 Game bắn gà nổi tiếng

🖼️

🖼️ Feeding Frenzy 2 Game cá lớn nuốt cá bé

🖼️

🖼️ TeamViewer QuickSupport 14.2 Hỗ trợ kiểm soát máy tính từ xa

🖼️

🖼️ Kid-Key-Lock 2.4 Tiện ích khóa bàn phím và chuột

🖼️

🖼️ Alien Shooter Game tiêu diệt người ngoài hành tinh

🖼️

🖼️ KompoZer 0.7 Công cụ thiết kế web đơn giản

🖼️

🖼️ FIFA 13 for Windows Phone 1.1 Game bóng đá Fifa 13 cho Windows Phone

🖼️