🖼️ Lirum Device Info Lite cho iOS 3.3 Quản lý hệ thống iPhone/iPad toàn diện

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 79

🖼️ Device Doctor 4.1 Tự động cập nhật driver cho máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 30
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 79.398

🖼️ Unknown Device Identifier 9.01 Xác định phần cứng chưa rõ và tìm driver phù hợp

🖼️
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35.530

🖼️ USB Device Protection 1.0 Ngăn chặn virus lây lan qua USB

🖼️
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.377

🖼️ Microsoft Photo Info

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Một trong những điểm mạnh của dữ liệu số (hình ảnh, âm thanh...) là nó cho phép bạn ghi kèm các siêu dữ liệu (metadata) dùng để lưu trữ thông tin về thời gian, hiệu máy, thời gian phơi sáng, tốc độ ISO, từ khóa, chủ đề và mô tả.
 • windows
 • Tìm thêm: Microsoft Photo Info
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.459

🖼️ Battery Info for iOS 1.0 Quản lý pin cho iPhone/iPad

🖼️
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.830

🖼️ MrCrayfish’s Device Mod Mod bổ sung Laptop, máy in vào Minecraft

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 310

🖼️ System Info for Windows Phone 1.2 Hiển thị thông tin dữ liệu hệ thống của điện thoại

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 522

🖼️ System Hardware Info 2.7 Cung cấp thông tin hệ thống

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 289