🖼️ Lirum Device Info Lite cho iOS 3.3 Quản lý hệ thống iPhone/iPad toàn diện

🖼️

🖼️ CrystalDiskInfo 8.0 Kiểm tra, đánh giá tình trạng ổ cứng

🖼️

🖼️ Device Doctor 4.1 Tự động cập nhật driver cho máy tính

🖼️

🖼️ Microsoft Windows Mobile Device Center Driver for Windows Vista 6.1

🖼️

🖼️ Unknown Device Identifier 9.01 Xác định phần cứng chưa rõ và tìm driver phù hợp

🖼️

🖼️ Windows Phone Device Manager 1.10 Quản lý điện thoại Windows Phone trên máy tính

🖼️

🖼️ Windows Device Recovery Tool 3.12 Khôi phục hệ điều hành cho điện thoại

🖼️

🖼️ USB Device Protection 1.0 Ngăn chặn virus lây lan qua USB

🖼️

🖼️ Advanced Device Locks for Series 60 3rd/5th Edition 1.11 Khóa thông minh cho điện thoại Symbian

🖼️

🖼️ Microsoft Photo Info

🖼️
  • Phát hành: Microsoft
  • Một trong những điểm mạnh của dữ liệu số (hình ảnh, âm thanh...) là nó cho phép bạn ghi kèm các siêu dữ liệu (metadata) dùng để lưu trữ thông tin về thời gian, hiệu máy, thời gian phơi sáng, tốc độ ISO, từ khóa, chủ đề và mô tả.
  • windows
  • Tìm thêm: Microsoft Photo Info