🖼️ LYN: The Lightbringer cho Android 1.5 Siêu phẩm RPG đồ họa đỉnh cao từ Nexon

🖼️

🖼️ LYN: The Lightbringer cho iOS 1.5 Siêu phẩm nhập vai đồ họa đỉnh cao từ Nexon

🖼️

🖼️ Lyn for Mac

🖼️
  • Phát hành: Mirko Viviani
  • Lyn là trình duyệt và hiển thị ảnh nhẹ và rất nhanh. Lyn có khả năng hỗ trợ cho tất cả các định dạng ảnh như JPEG, TIFF, JPEG 2000, PNG, PPM, TGA, RAW, HDR, OpenEXR animated GIF và bất kì định dạng ảnh nào có hỗ trợ bởi Mac OS X.
  • mac
  • Tìm thêm: Lyn 1.0b19 for Mac hiển thị ảnh định dạng ảnh