Mẫu Hợp đồng lao động Mẫu Hợp đồng lao động Mẫu Hợp đồng lao động chuẩn mới nhất 2017

Mẫu Hợp đồng lao động
 • Đánh giá: 122
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 199.281

Mẫu Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động Mẫu Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động Thủ tục cho người lao động nghỉ việc

Mẫu Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26.815

Luật An toàn vệ sinh Lao động 2015 Luật An toàn vệ sinh Lao động 2015 Luật số: 84/2015/QH13

Luật An toàn vệ sinh Lao động 2015
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 161

Mẫu 07 báo cáo tình hình thay đổi về lao động Mẫu 07 báo cáo tình hình thay đổi về lao động Mẫu báo cáo tình hình thay đổi lao động 6 tháng đầu năm 2017

Mẫu 07 báo cáo tình hình thay đổi về lao động
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 104

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động Đơn đăng ký dự tuyển lao động song ngữ

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm (cuối năm) Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm (cuối năm) Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm (cuối năm)

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm (cuối năm)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Mẫu báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01

Mẫu giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động Mẫu giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động Giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Mẫu giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01

Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động Mẫu báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp

Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động

Báo cáo, công bố tình hình tổng hợp tai nạn lao động Báo cáo, công bố tình hình tổng hợp tai nạn lao động Mẫu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động kỳ báo cáo

Báo cáo, công bố tình hình tổng hợp tai nạn lao động