🖼️ YourFileLink- Lưu trữ, chia sẻ dữ liệu trực tuyến

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 1.443

🖼️ iSendr - Chia sẻ dữ liệu không cần Upload

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 864

🖼️ Zapya cho Android 3.3 Ứng dụng chia sẻ file đa nền tảng trên Android

🖼️
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 634

🖼️ Tumblr for Windows Phone 1.0 Mạng xã hội Tumblr cho Windows Phone

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 594

🖼️ JustPaste.it - Chia sẻ tài liệu text, image, đính kèm video

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 500

🖼️ Collect by WeTransfer cho Android 3.1 Chia sẻ ảnh và video dung lượng lớn trên Android

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 97

🖼️ Firefox Send Chia sẻ file dung lượng 2,5GB nhanh, an toàn qua mạng

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 34

🖼️ Sunshine cho Android 1.4 Chia sẻ tập tin dung lượng lớn trên Android

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 49

🖼️ Waferapp cho Android 1.0 Ứng dụng chia sẻ dữ liệu đa nền tảng nhanh gọn

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 04

🖼️ Randon cho Android 1.0 Chia sẻ dữ liệu không cần Internet hay Bluetooth

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 04