🖼️ Age of Empires II HD: The Age of Kings Game Đế chế 2

🖼️
 • Đánh giá: 2.249
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.071.611

🖼️ Age of Empires III: The Asian Dynasties Game Đế chế 3

🖼️
 • Đánh giá: 1.533
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 554.989

🖼️ Microsoft OneDrive 19.086 Dịch vụ đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu của Microsoft

🖼️
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 58.453

🖼️ Dungeon Siege II Single-Player Demo 2.2 Game cuộc nội chiến Aranna thần thoại

🖼️
 • Đánh giá: 155
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 60.839

🖼️ Microsoft Silverlight 5.1 Plugin cho trình duyệt của Microsoft

🖼️
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31.814

🖼️ Microsoft Edge Chromium Trình duyệt web mới của Microsoft, hỗ trợ add-on

🖼️
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.768

🖼️ Microsoft Translator for Microsoft Edge Công cụ dịch ngôn ngữ trên trình duyệt Microsoft Edge

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.183

🖼️ Epic Games Launcher 9.13 Công cụ tải và chơi game trên Epic Games Store

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 146

🖼️ Epic Games Store Cửa hàng game online của Epic Games

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 49

🖼️ Microsoft Band Ứng dụng theo dõi sức khỏe của Microsoft

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 47