Microsoft .NET Framework Microsoft .NET Framework 4.7 Bộ Framework chính thức từ Microsoft

Microsoft .NET Framework
 • Đánh giá: 558
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.566.102

Microsoft .NET Framework Microsoft .NET Framework 3.5 Bộ framework của Microsoft

Microsoft .NET Framework
 • Đánh giá: 388
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 966.922

Microsoft .NET Framework 4 Microsoft .NET Framework 4 Bộ framework của Microsoft

Microsoft .NET Framework 4
 • Đánh giá: 222
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 889.265

Windows Live Movie Maker 2012 Windows Live Movie Maker 2012 16.4 Phần mềm làm phim miễn phí

Windows Live Movie Maker 2012
 • Đánh giá: 318
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 339.169

Microsoft Office 2016 Microsoft Office 2016 16.0 Bộ ứng dụng văn phòng 2016 cho Windows

Microsoft Office 2016
 • Đánh giá: 59
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 186.352

Windows 10 Windows 10 build 170928 Hệ điều hành Windows 10

Windows 10
 • Đánh giá: 101
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 81.803

Microsoft Mathematics Microsoft Mathematics 4.0 Phần mềm giải toán miễn phí trên Windows

Microsoft Mathematics
 • Đánh giá: 66
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.745

Microsoft Edge Microsoft Edge Trình duyệt web mới của Microsoft, hỗ trợ add-on

Microsoft Edge
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.323

Microsoft Security Essentials Definition Updates Microsoft Security Essentials Definition Updates Cập nhật Definition cho Microsoft Security Essentials

Microsoft Security Essentials Definition Updates
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.999

Windows Camera Windows Camera Ứng dụng chụp ảnh đẹp của Microsoft

Windows Camera
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.571