Microsoft .NET Framework Microsoft .NET Framework 4.7 Bộ Framework chính thức từ Microsoft

Microsoft .NET Framework
 • Đánh giá: 558
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.586.740

Microsoft .NET Framework 3.5 Microsoft .NET Framework 3.5 Bộ framework của Microsoft

Microsoft .NET Framework 3.5
 • Đánh giá: 388
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 973.771

Windows Live Movie Maker 2012 Windows Live Movie Maker 2012 16.4 Phần mềm làm phim miễn phí

Windows Live Movie Maker 2012
 • Đánh giá: 330
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 357.321

Microsoft Office 2016 Microsoft Office 2016 16.0 Bộ ứng dụng văn phòng 2016 cho Windows

Microsoft Office 2016
 • Đánh giá: 72
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 253.451

Windows 10 Windows 10 build 180410 Hệ điều hành Windows 10

Windows 10
 • Đánh giá: 107
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 90.260

Microsoft Mathematics Microsoft Mathematics 4.0 Phần mềm giải toán miễn phí trên Windows

Microsoft Mathematics
 • Đánh giá: 66
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.146

Microsoft Edge Microsoft Edge Trình duyệt web mới của Microsoft, hỗ trợ add-on

Microsoft Edge
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.200

Microsoft Security Essentials Definition Updates Microsoft Security Essentials Definition Updates Cập nhật Definition cho Microsoft Security Essentials

Microsoft Security Essentials Definition Updates
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.052

Windows Update Windows Update Tự động cập nhật nhanh bản vá lỗi phần mềm Microsoft

Windows Update
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.371

Microsoft Teams cho Windows 10 Microsoft Teams cho Windows 10 Preview Ứng dụng chat nhóm của Microsoft

Microsoft Teams cho Windows 10
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 09