Vanilla Tweaks Mod Vanilla Tweaks Mod Mod nâng cấp trải nghiệm game Minecraft toàn diện

Vanilla Tweaks Mod
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.765

Mouse Tweaks Mod Mouse Tweaks Mod Minecraft Mod hỗ trợ chế tạo đồ cực nhanh

Mouse Tweaks Mod
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.709

ModLoader for Minecraft ModLoader for Minecraft 1.4 Công cụ hỗ trợ cài đặt Minecraft Mod

ModLoader for Minecraft
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.075

Inventory Tweaks Mod Inventory Tweaks Mod Mod phân loại kho, tự động chuyển đồ

Inventory Tweaks Mod
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 626

Vanilla Immersion Mod Vanilla Immersion Mod Mod cải tiến trải nghiệm chơi game Minecraft

Vanilla Immersion Mod
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 459

Better Minecraft Chat Mod Better Minecraft Chat Mod Mod cải tiến tính năng chat trong Minecraft

Better Minecraft Chat Mod
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 420

Mob Grinding Utilities Mod Mob Grinding Utilities Mod Minecraft Mod hỗ trợ lấy XP, item từ mob

Mob Grinding Utilities Mod
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 309

Quicksilver Mod Quicksilver Mod Mod siêu anh hùng Quicksilver cho Minecraft

Quicksilver Mod
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 261

Ceramics Mod Ceramics Mod Mod chế tạo dụng cụ bằng đất sét trong Minecraft

Ceramics Mod
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33

Pickle Tweaks Mod Pickle Tweaks Mod Mod item nâng cấp game Minecraft

Pickle Tweaks Mod
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10