🖼️ BiblioCraft Mod Bản mod thêm item, block mới cho Minecraft

🖼️

🖼️ Wearables Mod Mod chế tạo item đeo đa năng

🖼️

🖼️ Reliquary Mod Mod cung cấp item, vũ khí mới

🖼️

🖼️ Chickens Mod Mod bổ sung nhiều loại gà, item mới

🖼️

🖼️ Cyclic Mod Mod thêm hàng trăm item, block, công cụ mới cho Minecraft

🖼️

🖼️ Item Physic Mod Mod thêm hiệu ứng vật lý cho item, block

🖼️

🖼️ Ion Items Mod Mod bổ sung item mạnh và bền hơn cho Minecraft

🖼️

🖼️ Cavern Mod Mod hang động, cổng dịch chuyển, block, item mới

🖼️

🖼️ Grim Pack Mod Mod bổ sung nhiều block, item, sinh vật mới

🖼️

🖼️ Binocular Mod Mod kính lúp để phóng to item

🖼️