Reliquary Mod Reliquary Mod Mod cung cấp item, vũ khí mới

Reliquary Mod
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 323

Chickens Mod Chickens Mod Mod bổ sung nhiều loại gà, item mới

Chickens Mod
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 267

Cyclic Mod Cyclic Mod Mod thêm hàng trăm item, block, công cụ mới cho Minecraft

Cyclic Mod
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 239

Primitive Mobs Mod Primitive Mobs Mod Mod cung cấp nhiều loại mob kì dị, item, pet

Primitive Mobs Mod
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 190

Cavern Mod Cavern Mod Mod hang động, cổng dịch chuyển, block, item mới

Cavern Mod
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 164

Ion Items Mod Ion Items Mod Mod bổ sung item mạnh và bền hơn cho Minecraft

Ion Items Mod
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 158

Grim Pack Mod Grim Pack Mod Mod bổ sung nhiều block, item, sinh vật mới

Grim Pack Mod
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 146

NetherEx Mod NetherEx Mod Mod bổ sung rất nhiều biome, mob, item mới cho Minecraft

NetherEx Mod
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32

More Bees Mod More Bees Mod Mod bổ sung nhiều loài ong mới cho Minecraft

More Bees Mod
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31

MultiStorage Mod MultiStorage Mod Mod bổ sung rương, kho chứa đồ mới cho Minecraft

MultiStorage Mod
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 04