Viber Messenger cho iOS Viber Messenger cho iOS 7.4 Gọi video, gọi điện, nhắn tin miễn phí trên iPhone/iPad

Viber Messenger cho iOS
 • Đánh giá: 758
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 365.394

Skype cho iPhone Skype cho iPhone 8.6 Gọi video, chat, nhắn tin Skype miễn phí trên iPhone

Skype cho iPhone
 • Đánh giá: 169
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 84.266

WhatsApp Messenger cho iOS WhatsApp Messenger cho iOS 2.17 Nhắn tin và gọi điện miễn phí trên iPhone/iPad

WhatsApp Messenger cho iOS
 • Đánh giá: 94
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33.689

mysms Messenger cho iOS mysms Messenger cho iOS 4.3 Phần mềm nhắn tin miễn phí trên iPhone/iPad

mysms Messenger cho iOS
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 548

Tin nhắn vui for iOS Tin nhắn vui for iOS 1.1 Ứng dụng tổng hợp tin nhắn

Tin nhắn vui for iOS
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 180

Tô màu tin nhắn for iOS Tô màu tin nhắn for iOS 1.3 Thiết kế tin nhắn độc đáo

Tô màu tin nhắn for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 161

Tin nhắn vui for iOS Tin nhắn vui for iOS 1.0 Mẫu tin nhắn vui nhộn

Tin nhắn vui for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 158

FireChat cho iOS FireChat cho iOS 8.0 Gửi tin nhắn miễn phí không cần Internet

FireChat cho iOS
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 129

WeChat cho iOS WeChat cho iOS 6.5 Gọi điện, nhắn tin, gọi video miễn phí trên iPhone

WeChat cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 120

Sarahah cho iOS Sarahah cho iOS 1.1 Ứng dụng gửi tin nhắn nặc danh siêu hot cho iPhone, iPad

Sarahah cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 78