🖼️ LightShot 5.4 Phần mềm chụp ảnh màn hình hiệu quả

🖼️
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 51.016

🖼️ ScreenScan 1.0 Phần mềm chụp ảnh màn hình

🖼️
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35.183

🖼️ Easy Screen Capture 2.0 Phần mềm chụp ảnh màn hình máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.904

🖼️ Kahlown 5.0 Phần mềm chụp ảnh màn hình

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.911

🖼️ StyleCapture 1.2 Phần mềm chụp ảnh màn hình miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.710

🖼️ Microsoft Snip Capture Tool Phần mềm chụp ảnh màn hình và tạo video miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.421

🖼️ Apowersoft Free Screen Capture 1.2 Phần mềm chụp ảnh màn hình miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 746

🖼️ EZ Screen Recorder Phần mềm chụp ảnh màn hình

🖼️
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 425

🖼️ Nimbus Screenshot Capture 3.0 Phần mềm chụp ảnh màn hình và thêm ghi chú

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 108

🖼️ Monosnap for Mac 2.0 Ứng dụng chụp ảnh màn hình cho Mac

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 309