🖼️ CaptureXT 3.0 Phần mềm chụp ảnh và chỉnh sửa màn hình

🖼️

🖼️ ScreenScan 1.0 Phần mềm chụp ảnh màn hình

🖼️

🖼️ Screenshot Captor 4.31 Công cụ chụp ảnh màn hình mạnh mẽ

🖼️

🖼️ Ashampoo Snap 10 10.0 Chụp ảnh màn hình nhanh chóng

🖼️

🖼️ Easy Screen Capture 2.0 Phần mềm chụp ảnh màn hình máy tính

🖼️

🖼️ PrtScr 1.5

🖼️

🖼️ SnapCrab 1.1 Phần mềm chụp màn hình tùy chỉnh

🖼️

🖼️ Free Screenshot Capture 1.7 Công cụ chụp ảnh màn hình miễn phí

🖼️

🖼️ oCam 337.0 Quay video và chụp ảnh màn hình miễn phí

🖼️

🖼️ Schirmfoto 2013 Công cụ tạo ảnh chụp màn hình dễ dàng

🖼️