🖼️ Phần mềm đánh máy Tiếng Việt

🖼️

🖼️ Giáo trình bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm Tài liệu sửa chữa máy tính

🖼️
  • Phát hành: Tổng hợp
  • Phần cứng gồm những đối tượng vật lý hữu hình như vi mạch, bản mạch in, màn hình, bộ nhớ, ... Phần cứng thực hiện các chức năng xử lý thông tin cơ bản ở mức thấp nhất tức là các tín hiệu nhị phân.
  • Tài liệu
  • Tìm thêm: tin học giáo trình bảo trì cài đặt máy tính

🖼️ Classbook Manager 1.0 Quản lý nội dung sách giáo khoa điện tử

🖼️

🖼️ FSE - phần mềm xét tốt nghiệp THCS

🖼️

🖼️ Phần mềm quản lý kho Phần mềm kiểm soát hàng hóa

🖼️

🖼️ Phần mềm tính lương Phần mềm chấm công, tính lương chuyên nghiệp

🖼️

🖼️ Kindergarten Activities Phần mềm giáo dục cho trẻ em trên máy tính

🖼️

🖼️ First Words with Phonics Lite Ứng dụng giáo dục miễn phí cho máy tính

🖼️

🖼️ Nearpod 4.991 Ứng dụng giáo dục miễn phí cho máy tính

🖼️

🖼️ DragonBox Algebra 5+ Ứng dụng giáo dục đại số cho máy tính

🖼️