iPadian iPadian 3.0 Phần mềm giả lập iOS trên máy tính

iPadian
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45.043

GeoGebra Portable GeoGebra Portable 6.0 Phần mềm vẽ đồ thị Toán học

GeoGebra Portable
 • Phát hành: GeoGebra
 • GeoGebra Portable 6.0.503 là phiên bản không cần cài đặt của phần mềm GeoGebra - phần mềm toán học bổ ích được cung cấp miễn phí. GeoGebra thực sự là công cụ hỗ trợ đắc lực dành cho những ai đang phải thực hiện việc nghiên cứu hoặc làm việc với số học, hình học, bảng tính, đồ họa, số liệu thống kê, đại số và giải tích.
 • windows Version: 6.0.503.0
 • Tìm thêm: GeoGebra GeoGebra Portable phần mềm giáo dục phần mềm toán học download GeoGebra
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.959

WeVideo WeVideo Phần mềm biên tập video miễn phí, đa năng

WeVideo
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 826

TeacherKit TeacherKit Ứng dụng quản lý lớp học miễn phí cho máy tính

TeacherKit
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 152

Kindergarten Activities Kindergarten Activities Phần mềm giáo dục cho trẻ em trên máy tính

Kindergarten Activities
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 110

First Words with Phonics Lite First Words with Phonics Lite Ứng dụng giáo dục miễn phí cho máy tính

First Words with Phonics Lite
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 78

iMuscle 2 iMuscle 2 Phần mềm tập thể dục cho máy tính

iMuscle 2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 59

BrainPOP Jr. Movie of the Week BrainPOP Jr. Movie of the Week Ứng dụng xem phim miễn phí cho máy tính

BrainPOP Jr. Movie of the Week
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35

DragonBox Algebra 5+ DragonBox Algebra 5+ Ứng dụng giáo dục đại số cho máy tính

DragonBox Algebra 5+
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

Nearpod Nearpod 4.991 Ứng dụng giáo dục miễn phí cho máy tính

Nearpod
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14