Yenka Yenka 3.4 Công cụ giáo dục cho Toán, Khoa học, công nghệ máy tính

Yenka
 • Đánh giá: 337
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 169.657

GeoGebra GeoGebra 6.0 Phần mềm vẽ đồ thị Toán học

GeoGebra
 • Phát hành: GeoGebra
 • GeoGebra là một phần mềm toán học bổ ích và được cung cấp hoàn toàn miễn phí. Đây thực sự là công cụ hỗ trợ đắc lực dành cho những ai đang phải thực hiện việc nghiên cứu hoặc làm việc với số học, hình học, bảng tính, đồ họa, số liệu thống kê, đại số và giải tích.
 • windows Version: 6.0.363.0
 • Dung lượng: 54 MB
 • Tìm thêm: GeoGebra phần mềm giáo dục phần mềm toán học download GeoGebra tải GeoGebra
 • Đánh giá: 217
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 131.743

Typing Reflex Typing Reflex 3.11 Luyện đánh máy 10 ngón

Typing Reflex
 • Đánh giá: 53
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 128.545

Geometer's Sketchpad for Mac Geometer's Sketchpad for Mac 5.06 Phần mềm dạy toán học

Geometer's Sketchpad for Mac
 • Đánh giá: 30
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 26.213

Korean HakGyo Korean HakGyo 2.2 Chương trình dạy tiếng Hàn Quốc

Korean HakGyo
 • Đánh giá: 35
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.641

Microsoft Mathematics Microsoft Mathematics 4.71 Phần mềm giải toán miễn phí trên Windows

Microsoft Mathematics
 • Đánh giá: 59
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.388

Dạy toán 4 Dạy toán 4 1.0 Hỗ trợ dạy Toán lớp 4

Dạy toán 4
 • Đánh giá: 57
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.297

Dạy toán 1 Dạy toán 1 1.0 Hỗ trợ dạy Toán lớp 1

Dạy toán 1
 • Đánh giá: 63
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.036

Dạy toán 5 Dạy toán 5 1.0 Hỗ trợ dạy Toán lớp 5

Dạy toán 5
 • Đánh giá: 67
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.293

Dạy toán 2 Dạy toán 2 1.0 Hỗ trợ dạy Toán lớp 2

Dạy toán 2
 • Đánh giá: 46
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.277
Có tất cả 77 phần mềm.