Yenka Yenka 3.4 Công cụ giáo dục cho Toán, Khoa học, công nghệ máy tính

Yenka
 • Đánh giá: 347
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 174.366

Công văn 8326/2012/BGDĐT-KHTC Công văn 8326/2012/BGDĐT-KHTC Kế hoạch triển khai phần mềm phổ cập giáo dục, chống mù chữ

Công văn 8326/2012/BGDĐT-KHTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 692

VnEdu VnEdu Mạng giáo dục Việt Nam

VnEdu
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 610

Yenka cho Mac Yenka cho Mac 3.4 Phần mềm giáo dục Toán, Khoa học và Công nghệ

Yenka cho Mac
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 598

WeVideo WeVideo Phần mềm biên tập video miễn phí, đa năng

WeVideo
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 527

Công văn 8326/BGDĐT-KHTC Công văn 8326/BGDĐT-KHTC Kế hoạch triển khai phần mềm phổ cập giáo dục, chống mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công văn 8326/BGDĐT-KHTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 174

Kindergarten Activities Kindergarten Activities Phần mềm giáo dục cho trẻ em trên máy tính

Kindergarten Activities
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 97

First Words with Phonics Lite First Words with Phonics Lite Ứng dụng giáo dục miễn phí cho máy tính

First Words with Phonics Lite
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 66

Hướng dẫn sử dụng phần mềm nhập điểm VnEdu Hướng dẫn sử dụng phần mềm nhập điểm VnEdu Cách đăng nhập, nhập điểm trên phần mềm VnEdu

Hướng dẫn sử dụng phần mềm nhập điểm VnEdu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27