Yenka Yenka 3.4 Công cụ giáo dục cho Toán, Khoa học, công nghệ máy tính

Yenka
 • Đánh giá: 344
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 170.857

Công văn 8326/2012/BGDĐT-KHTC Công văn 8326/2012/BGDĐT-KHTC Kế hoạch triển khai phần mềm phổ cập giáo dục, chống mù chữ

Công văn 8326/2012/BGDĐT-KHTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 690

Yenka cho Mac Yenka cho Mac 3.4 Phần mềm giáo dục Toán, Khoa học và Công nghệ

Yenka cho Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 553

RoboMind RoboMind 6.0 Phần mềm lập trình robot

RoboMind
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 280

Công văn 8326/BGDĐT-KHTC Công văn 8326/BGDĐT-KHTC Kế hoạch triển khai phần mềm phổ cập giáo dục, chống mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công văn 8326/BGDĐT-KHTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 174

Kindergarten Activities Kindergarten Activities Phần mềm giáo dục cho trẻ em trên máy tính

Kindergarten Activities
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 82

VnEdu VnEdu Mạng giáo dục Việt Nam

VnEdu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 66

First Words with Phonics Lite First Words with Phonics Lite Ứng dụng giáo dục miễn phí cho máy tính

First Words with Phonics Lite
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 60

iMuscle 2 iMuscle 2 Phần mềm tập thể dục cho máy tính

iMuscle 2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 14