Letter Sounds Letter Sounds Phần mềm học Tiếng Anh

Letter Sounds
 • Đánh giá: 80
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 30.382

GeoGebra Portable GeoGebra Portable 6.0 Phần mềm vẽ đồ thị Toán học

GeoGebra Portable
 • Phát hành: GeoGebra
 • GeoGebra Portable 6.0.503 là phiên bản không cần cài đặt của phần mềm GeoGebra - phần mềm toán học bổ ích được cung cấp miễn phí. GeoGebra thực sự là công cụ hỗ trợ đắc lực dành cho những ai đang phải thực hiện việc nghiên cứu hoặc làm việc với số học, hình học, bảng tính, đồ họa, số liệu thống kê, đại số và giải tích.
 • windows Version: 6.0.503.0
 • Tìm thêm: GeoGebra GeoGebra Portable phần mềm giáo dục phần mềm toán học download GeoGebra
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.955

Krita Krita 4.1 Phần mềm vẽ chuyên nghiệp

Krita
 • Đánh giá: 26
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.167

Coloring Book Animal-Kids for Android Coloring Book Animal-Kids for Android Ứng dụng học vẽ cho bé

Coloring Book Animal-Kids for Android
 • Đánh giá: 38
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.786

Little Painter Little Painter 1.0 Phần mềm vẽ tranh dành cho trẻ em

Little Painter
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.261

Kids Coloring Fun Kids Coloring Fun 1.3 190 tranh tô màu các chủ đề cho bé

Kids Coloring Fun
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 460

Scribblify Free for iOS Scribblify Free for iOS 3.01 Ứng dụng vẽ tranh cho iPhone/iPad

Scribblify Free for iOS
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 381

Toonia Colorbook cho iOS Toonia Colorbook cho iOS 2.3 Sách tô màu cho bé trên iPhone/iPad

Toonia Colorbook cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 87

iMindMap Kids cho iPad iMindMap Kids cho iPad 1.1 Ứng dụng vẽ sơ đồ tư duy cho trẻ em

iMindMap Kids cho iPad
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33

Zen: Coloring Book for Kids Zen: Coloring Book for Kids Sách tô màu nhiều chủ đề cho bé

Zen: Coloring Book for Kids
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23