🖼️ FacePri 1.0 Phần mềm mã hóa file

🖼️
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.532

🖼️ ArchiCrypt Live 7.0 Phần mềm mã hóa file

🖼️
 • Phát hành: Remus
 • ArchiCrypt Live mang đến sự mã hoá thời gian thực, giúp bảo vệ những dữ liệu nhạy cảm mang tính riêng tư . ArchiCrypt Live giúp bạn mã hoá tất cả các loại files trên PC, laptop hay bất cứ thiết bị lưu trữ dữ liệu nào.
 • windows Version: 7.0.6
 • Tìm thêm: bảo vệ dữ liệu mã hóa thiết bị lưu trữ pc Exklamate Software
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.537

🖼️ Free File Encryptor 1 Phần mềm mã hóa file

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.524

🖼️ Crypturn 1.0 Phần mềm mã hóa file

🖼️
 • Phát hành: Siturn
 • Không như các chương trình mã hoá tập tin khác, Crypturn là một chương trình mã hoá tập tin vô cùng tiện lợi như cách thức mã hoá chỉ đúng 3 bước, kích thước nhỏ gọn, không cần cài đặt và hoàn toàn miễn phí.
 • windows Version: 1.0.1.36
 • Tìm thêm: chương trình mã hoá tập tin Siturn mã hoá Download Crypturn
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.484

🖼️ Protectorion Secure File Manager Phần mềm mã hóa file

🖼️
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 406

🖼️ QuuSoft Data Encryption 2.2 Phần mềm mã hóa file

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 401

🖼️ Super USB Secure 5.3 Phần mềm mã hóa file

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 368

🖼️ EG File Encryption 1.5 Phần mềm mã hóa file và thư mục an toàn

🖼️
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 74

🖼️ Hider 2 Phần mềm mã hóa file cho Mac

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11

🖼️ Stego PNG 11.01 Mã hóa và ẩn file ảnh

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 392