🖼️ KGB Archiver 1.2 Phần mềm nén file

🖼️

🖼️ 7-Zip (64-bit) 18.06 Ứng dụng nén và giải nén file RAR, ZIP, 7Zip... miễn phí

🖼️

🖼️ jZip 1.3 Phần mềm nén và giải nén

🖼️

🖼️ PeaZip 6.7 Tiện ích nén và giải nén file đa chức năng

🖼️

🖼️ Free RAR Extract Frog 7.00 Giải nén tập tin nhanh chóng

🖼️

🖼️ TUGZip 3.5 Công cụ nén và giải nén file miễn phí

🖼️

🖼️ AVI ReComp 1.5 Phần mềm nén file AVI video

🖼️

🖼️ MP3 Bitrate Changer 1.2 Thay đổi Bitrate để nén file MP3

🖼️

🖼️ ZipCentral 4.01 Phần mềm nén file

🖼️

🖼️ eXPressor 1.8 Phần mềm nén file

🖼️
  • Phát hành: CGSoftLabs
  • Máy bạn có dung lượng đĩa cứng khá khiêm tốn và bạn muốn tiết kiệm tối đa hoặc bạn muốn các chương trình trong máy chạy nhanh hơn. Hoặc bạn làm công việc thiết kế phần mềm, sau khi hoàn tất- file thực thi của bạn có dung lượng khá lớn, bạn muốn nó nhỏ bớt
  • windows Version: 1.8.0.1
  • Tìm thêm: thu nhỏ file dung lượng đĩa cứng nén file chương trình định dạng file