🖼️ Unity Webplayer 5.3 Hỗ trợ chơi game 3D trên trình duyệt

🖼️

🖼️ VietTrans Extension 1.2 Dịch sang tiếng Việt trên trình duyệt Firefox

🖼️

🖼️ Microsoft Silverlight 5.1 Plugin cho trình duyệt của Microsoft

🖼️

🖼️ 360 Browser 7.5 Trình duyệt web an toàn và miễn phí

🖼️

🖼️ Unity Web Player cho Mac 5.3 Hỗ trợ chơi game 3D trên trình duyệt web

🖼️

🖼️ Spoon Plugin

🖼️
  • Phát hành: Spoon net
  • Không cần cài đặt vào máy tính, bạn có thể chạy nhiều ứng dụng phổ biến ngay trên trình duyệt một cách dễ dàng bằng cách chỉ việc cài thêm một plug-in cho trình duyệt tên là Spoon.
  • windows
  • Tìm thêm: Spoon plug-in trình duyệt plug-in cho trình duyệt

🖼️ Wunderlist cho trình duyệt Quản lý ghi chú cho trình duyệt

🖼️

🖼️ Enpass cho trình duyệt 5.0 Tự động điền thông tin đăng nhập trên trình duyệt

🖼️

🖼️ VirusTotal Browser Extensions Cài đặt plug-in VirusTotal trên trình duyệt

🖼️

🖼️ Todoist cho trình duyệt 6.4 Quản lý công việc trên trình duyệt

🖼️