🖼️ Contra (Pocket PC) 1.0 Game phá đảo Contra

🖼️

🖼️ SkyForce (Pocket PC) 1.22 Game bắn máy bay trên Pocket PC

🖼️

🖼️ Skype cho Pocket PC Chat, gọi điện, gọi video Skype trên Windows Mobile

🖼️

🖼️ Windows 7 – The Pocket Guide (Tiếng Việt) 1.0

🖼️

🖼️ Yu-Gi-Oh! BAM Pocket cho iOS 1.11 Game vua trò chơi trên iPhone/iPad

🖼️

🖼️ Atomic Cannon Pocket Demo Game bắn tăng đồ họa tuyệt đẹp

🖼️

🖼️ Minecraft 1.13 Game xây dựng thế giới mở kết hợp sinh tồn

🖼️

🖼️ ActiveSync 4.5 Đồng bộ hóa thiết bị di động và máy tính

🖼️
  • Phát hành: Microsoft
  • Microsoft ActiveSync là phần mềm được dùng để đồng bộ hóa các dạng thức tập tin hay thông tin khác nhau giữa các thiết bị Pocket PC hay Windows Mobile Smartphone (gọi chung là thiết bị WM) với máy tính...
  • windows Version: 4.5
  • Tìm thêm: ActiveSync đồng bộ hóa Pocket PC Windows Mobile Smartphone

🖼️ Minecraft cho Android 1.10 Game những khối vuông kỳ diệu trên Android

🖼️

🖼️ Minecraft cho iOS 1.10 Game những khối vuông kỳ diệu trên iPhone/iPad

🖼️