Best Flash Light! cho iOS Best Flash Light! cho iOS 7.0 Ứng dụng đèn pin tiện lợi trên iPhone/iPad

Best Flash Light! cho iOS
 • Đánh giá: 217
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38.691

Battery Doctor cho iOS Battery Doctor cho iOS 7.4 Quản lý pin iPhone/iPad hiệu quả

Battery Doctor cho iOS
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.698

FlashLight HD LED Pro for iPhone FlashLight HD LED Pro for iPhone Đèn pin cho iPhone

FlashLight HD LED Pro for iPhone
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.295

iPhone Battery Optimizer for iOS iPhone Battery Optimizer for iOS 3.0 Tối ưu hóa pin cho iPhone

iPhone Battery Optimizer for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 830

Battery Life Magic Free cho iOS Battery Life Magic Free cho iOS 7.7 Quản lý và tối ưu hóa pin iPhone/iPad

Battery Life Magic Free cho iOS
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 486

Battery Life cho iOS Battery Life cho iOS 1.2 Quản lý pin iPhone/iPad toàn diện

Battery Life cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 200

Battery Manager Free cho iOS Battery Manager Free cho iOS 4.0 Quản lý pin iPhone/iPad miễn phí

Battery Manager Free cho iOS
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 63

Battery Watch Plus cho iOS Battery Watch Plus cho iOS 5.0 Tối ưu hóa tuổi thọ pin iPhone/iPad

Battery Watch Plus cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41

Pinball Breaker Forever cho iOS Pinball Breaker Forever cho iOS 1.0 Game Pinball kết hợp phá gạch độc đáo

Pinball Breaker Forever cho iOS
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10

Battery Guru cho iOS Battery Guru cho iOS 1.5 Quản lý pin và hệ thống iPhone/iPad

Battery Guru cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06