Advanced Privacy Cleaner Advanced Privacy Cleaner 1.1 Tự động quét và xóa dữ liệu

Advanced Privacy Cleaner
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.934

VirusTotal VirusTotal Quét virus trực tuyến cho file dung lượng lớn

VirusTotal
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 9.117

Giant Disk Cleaner Giant Disk Cleaner 3.1 Xóa tập tin ẩn hiệu quả

Giant Disk Cleaner
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.145

dupeGuru dupeGuru 3.6 Hỗ trợ tìm các tập tin trùng lặp

dupeGuru
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.376

Flash Online Scanner Flash Online Scanner 1.01 Phần mềm quét Flash trực tuyến

Flash Online Scanner
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 207

Advanced DBF Repair Advanced DBF Repair Sửa tập tin DBF bị hỏng

Advanced DBF Repair
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 138

VTUploader VTUploader 1.7 Tải hàng loạt tập tin lên Virus Total để quét virus

VTUploader
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 104

Advanced TAR Repair Advanced TAR Repair Sửa tập tin TAR bị hỏng

Advanced TAR Repair
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 86

Gemini for Mac Gemini for Mac 1.3 Xóa bỏ tập tin trùng lặp một cách nhanh chóng

Gemini for Mac
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 72

DupMaster for Mac DupMaster for Mac 1.0 Tìm kiếm và loại bỏ tập tin trùng lặp cho Mac

DupMaster for Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 72