🖼️ Bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ quản lý, lãnh đạo Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2018

🖼️
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.295

🖼️ Mẫu bản kiểm điểm bổ nhiệm lại cán bộ quản lý Bản kiểm điểm bổ nhiệm lại cán bộ quản lý

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.943

🖼️ Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học Mẫu bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 728

🖼️ Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức cán bộ quản lý Phiếu đánh giá phân loại viên chức mới nhất

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 551

🖼️ Phiếu Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên đánh giá Hiệu trưởng Mẫu phiếu tham gia đánh giá Hiệu trưởng mới nhất

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 534

🖼️ Bản cam kết của Cán bộ, giáo viên, công nhân viên dịp Tết Nguyên Đán Mẫu cam kết không vi phạm các tệ nạn xã hội

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 414

🖼️ Mẫu phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức mới nhất

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 283

🖼️ QLTH.VN R75 Phần mềm quản lý trường học

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 849

🖼️ Quyết định về một số chính sách đối với cán bộ, viên chức, nhân viên ngành y tế, giáo dục

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40