DU Battery Saver & Widgets cho Android DU Battery Saver & Widgets cho Android 4.5 Ứng dụng tiết kiệm pin hiệu quả trên Android

DU Battery Saver & Widgets cho Android
 • Đánh giá: 261
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.614

2 Battery - Battery Saver cho Android 2 Battery - Battery Saver cho Android Ứng dụng tiết kiệm pin điện thoại Android

2 Battery - Battery Saver cho Android
 • Đánh giá: 41
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.660

Battery Booster Lite cho Android Battery Booster Lite cho Android Ứng dụng tăng tốc và quản lý pin trên Android

Battery Booster Lite cho Android
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.084

JuiceDefender cho Android JuiceDefender cho Android Ứng dụng tiết kiệm pin trên Android

JuiceDefender cho Android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.528

Optimal Battery Saver for Android Optimal Battery Saver for Android 2.1 Quản lý pin tối ưu cho Android

Optimal Battery Saver for Android
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.429

BatteryBot Battery Indicator cho Android BatteryBot Battery Indicator cho Android 9.0 Quản lý pin trên điện thoại Android

BatteryBot Battery Indicator cho Android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.138

Battery Life Repair for Android Battery Life Repair for Android 2.20 Kéo dài thời gian sử dụng pin cho Android

Battery Life Repair for Android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 763

Ampere cho Android Ampere cho Android v1.54 Ứng dụng theo dõi quá trình sạc pin trên Android

Ampere cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 60

NextBattery cho Android NextBattery cho Android 1.0 Quản lý pin Android hiệu quả

NextBattery cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 07

Battery Bar cho Android Battery Bar cho Android 2.4 Ứng dụng quản lý pin trên thanh trạng thái

Battery Bar cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03