LCD - Sửa điểm ảnh chết LCD - Sửa điểm ảnh chết

LCD - Sửa điểm ảnh chết
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 15.470

UDPixel UDPixel 2.2 Tìm điểm mờ, điểm chết trên màn hình LCD

UDPixel
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.774

MonitorTest MonitorTest 3.2 Build 1005 Kiểm tra chất lượng màn hình máy tính

MonitorTest
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.332

IsMyLcdOK IsMyLcdOK

IsMyLcdOK
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.163

Liquid Click Delight Liquid Click Delight

Liquid Click Delight
 • Phát hành: Jan Ringos
 • Mỗi khi sử dụng tay chạm vào màn hình LCD, bạn sẽ cảm thấy được sự tác động lên bề mặt chất lỏng của màn hình. Dựa vào hiện tượng này, Liquid Click Delight là công cụ sẽ mang đến cho bạn cảm giác đang sử dụng một chiếc màn hình… cảm ứng.
 • windows
 • Dung lượng: 191 KB
 • Tìm thêm: Liquid Click Delight 1.00 LCD display desktop effect
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.831

Bad Crystal Mobile Bad Crystal Mobile 2.0 Phát hiện điểm chết trên màn hình

Bad Crystal Mobile
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.258

Bad Crystal HD Bad Crystal HD

Bad Crystal HD
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.162

Bad Crystal Ultimate Bad Crystal Ultimate 4.0 Khắc phục điểm chết trên màn hình

Bad Crystal Ultimate
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.113

IsMyLcdOK (64-bit) IsMyLcdOK (64-bit)

IsMyLcdOK (64-bit)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.107

Rizone Pixel Repair Rizone Pixel Repair

Rizone Pixel Repair
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 957
Có tất cả 14 phần mềm.