Skype cho Windows 10 Skype cho Windows 10 Đăng nhập Skype trên Windows 8.1/10

Skype cho Windows 10
 • Đánh giá: 80
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 92.577

Skype cho iPhone Skype cho iPhone 8.1 Gọi video và nhắn tin miễn phí Skype từ iPhone/iPad

Skype cho iPhone
 • Đánh giá: 168
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 83.728

Sim Aquarium Sim Aquarium 3.8 Biến màn hình máy tính thành bể cá 3D sinh động

Sim Aquarium
 • Đánh giá: 32
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 41.164

Geometer's Sketchpad for Mac Geometer's Sketchpad for Mac 5.06 Phần mềm dạy toán học

Geometer's Sketchpad for Mac
 • Đánh giá: 30
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 26.223

Slither.io cho iOS Slither.io cho iOS 1.4 Game rắn săn mồi kiểu mới

Slither.io cho iOS
 • Đánh giá: 82
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.385

Bé họa sĩ Bé họa sĩ 1.0 Phần mềm giúp bé tập làm họa sĩ

Bé họa sĩ
 • Đánh giá: 240
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.870

Skype Web Skype Web 1.95 Chat, gọi điện, gọi video trên Skype web

Skype Web
 • Phát hành: Skype
 • Skype for Web đã có mặt tại Việt Nam, nó là ứng dụng hoàn hảo cho phép bạn thực hiện cuộc gọi thoại, gọi video, nhắn tin ngay lập tức trên một trình duyệt, mà không cần phải cài đặt Skype trên máy tính hay Skype di động.
 • web Version: 1.95.23
 • Tìm thêm: Skype for Web Skype download skype for web download Skype tải Skype
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 3.052

ARK: Survival of the Fittest ARK: Survival of the Fittest Early Access Game hành động sống còn kết hợp thuần chủng thú

ARK: Survival of the Fittest
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.643

Sketchpad Sketchpad 3.5 Ứng dụng vẽ đơn giản

Sketchpad
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 277

Intaglio Sketchpad Lite for iOS Intaglio Sketchpad Lite for iOS 2.1 Ứng dụng vẽ tranh miễn phí cho iPhone, iPad

Intaglio Sketchpad Lite for iOS
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 234