🖼️ S1368 5.0 Phần mềm quản lý bán hàng dành cho "hai lúa"

🖼️
  • Phát hành: BLUE IDEA
  • Phần mềm quản lý bán hàng dành cho Hai lúa eSalex đã có tên gọi mới là S1368. Khác với những phần mềm về quản lý thường thấy, ở đây bạn sẽ không gặp bất kỳ một thuật ngữ kế toán xa lạ và rắc rối nào như "Định khoản", "Nợ - Có", "Kết chuyển", "Đầu kỳ, cuối kỳ"...
  • windows Version: 5.0
  • Tìm thêm: S1368 Phần mềm quản lý bán hàng quản lý bán hàng ESALEX định khoản
  • Đánh giá: 43
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 35.859