🖼️ Save to Pocket cho trình duyệt 3.0 Lưu nội dung web vào Pocket nhanh chóng

🖼️

🖼️ Save to Pocket cho Microsoft Edge Lưu nội dung web trên Edge vào Pocket

🖼️

🖼️ Minecraft 1.13 Game xây dựng thế giới mở kết hợp sinh tồn

🖼️

🖼️ Contra (Pocket PC) 1.0 Game phá đảo Contra

🖼️

🖼️ SkyForce (Pocket PC) 1.22 Game bắn máy bay trên Pocket PC

🖼️

🖼️ Save the Forest Game giải cứu rừng xanh

🖼️

🖼️ Skype cho Pocket PC Chat, gọi điện, gọi video Skype trên Windows Mobile

🖼️

🖼️ Save Flash Lưu lại file flash về máy tính

🖼️

🖼️ ActiveSync 4.5 Đồng bộ hóa thiết bị di động và máy tính

🖼️
  • Phát hành: Microsoft
  • Microsoft ActiveSync là phần mềm được dùng để đồng bộ hóa các dạng thức tập tin hay thông tin khác nhau giữa các thiết bị Pocket PC hay Windows Mobile Smartphone (gọi chung là thiết bị WM) với máy tính...
  • windows Version: 4.5
  • Tìm thêm: ActiveSync đồng bộ hóa Pocket PC Windows Mobile Smartphone

🖼️ Minecraft cho Android 1.9 Game những khối vuông kỳ diệu trên Android

🖼️