Skype Skype 7.37 Chat, gọi điện thoại, nhắn tin miễn phí trên máy tính

Skype
 • Phát hành: Skype
 • Skype là ứng dụng nhắn tin, gọi điện, gọi video miễn phí với chất lượng tốt. Skype không chỉ tốt nhờ tính năng thoại video, thoại thường mà còn rất tốt cho các cuộc họp trực tuyến, chia sẻ dữ liệu trực tuyến...
 • windows Version: 7.37.0.103
 • Dung lượng: 55,4 MB
 • Tìm thêm: Skype download Skype tải Skype instant messenger gọi điện miễn phí
 • Đánh giá: 2.559
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.405.571

Skype 5.6 Skype 5.6 Gọi điện thoại, nhắn tin miễn phí

Skype 5.6
 • Phát hành: Skype
 • Skype là một phần mềm gọi điện thoại cho phép mọi người lên mạng Internet nói chuyện với nhau với chất lượng âm thanh không hề kém điện thoại thông thường.
 • windows
 • Dung lượng: 45,8 MB
 • Tìm thêm: Skype Skype 5.6.0.105 video chat PC to PC SkypeIn
 • Đánh giá: 257
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 791.206

Absolute Sound Recorder Absolute Sound Recorder 4.8 Phần mềm ghi âm mạnh mẽ

Absolute Sound Recorder
 • Đánh giá: 200
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 251.287

Free Sound Recorder Free Sound Recorder 10.8 Phần mềm ghi âm miễn phí

Free Sound Recorder
 • Đánh giá: 199
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 214.995

Skype cho Android Skype cho Android Nhắn tin, gọi điện và gọi video miễn phí trên Android

Skype cho Android
 • Đánh giá: 700
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 209.145

Skype cho Windows Mobile Skype cho Windows Mobile Chat, gọi điện, gọi video Skype trên Windows Mobile

Skype cho Windows Mobile
 • Đánh giá: 55
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 96.886

Skype cho Windows 10 Skype cho Windows 10 Đăng nhập Skype trên Windows 8.1/10

Skype cho Windows 10
 • Đánh giá: 79
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 91.670

Skype cho Mac Skype cho Mac 7.46 Chat, gọi điện thoại miễn phí qua Internet

Skype cho Mac
 • Đánh giá: 127
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 86.938

Skype cho iOS Skype cho iOS 6.35 Gọi video và nhắn tin miễn phí Skype từ iPhone/iPad

Skype cho iOS
 • Đánh giá: 168
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 83.335

Skype Launcher Skype Launcher 1.6 Chat cùng lúc nhiều tài khoản Skype

Skype Launcher
 • Đánh giá: 29
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 66.068
Có tất cả 100 phần mềm.