Skype Skype 7.34 Chat, gọi điện thoại, nhắn tin miễn phí trên máy tính

Skype
 • Phát hành: Skype
 • Skype là phần mềm gọi điện thoại, chat số 1 thế giới với chất lượng cuộc gọi rất tốt. Phần mềm Skype không chỉ tốt nhờ tính năng thoại mà còn rất tốt cho các cuộc gọi Video Call, Chat, nhắn tin SMS, chia sẻ dữ liệu...
 • windows Version: 7.34.0.103
 • Dung lượng: 55,1 MB
 • Tìm thêm: Skype download Skype tải Skype instant messenger gọi điện miễn phí
 • Đánh giá: 2.549
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.367.771

Skype Skype 5.6 Gọi điện thoại, nhắn tin miễn phí

Skype
 • Phát hành: Skype
 • Skype là một phần mềm gọi điện thoại cho phép mọi người lên mạng Internet nói chuyện với nhau với chất lượng âm thanh không hề kém điện thoại thông thường.
 • windows Version: 5.6
 • Dung lượng: 45,8 MB
 • Tìm thêm: Skype Skype 5.6.0.105 video chat PC to PC SkypeIn
 • Đánh giá: 257
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 790.892

Absolute Sound Recorder Absolute Sound Recorder 4.8 Phần mềm ghi âm mạnh mẽ

Absolute Sound Recorder
 • Đánh giá: 195
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 249.395

Free Sound Recorder Free Sound Recorder 10.8 Phần mềm ghi âm miễn phí

Free Sound Recorder
 • Đánh giá: 195
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 211.795

Skype cho Android Skype cho Android 7.29 Nhắn tin, gọi điện và gọi video miễn phí trên Android

Skype cho Android
 • Đánh giá: 698
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 208.294

Skype cho Windows Mobile Skype cho Windows Mobile Chat, gọi điện, gọi video Skype trên Windows Mobile

Skype cho Windows Mobile
 • Đánh giá: 55
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 96.870

Skype cho Windows 10 Skype cho Windows 10 11.13 Đăng nhập Skype trên Windows 8.1/10

Skype cho Windows 10
 • Đánh giá: 79
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 90.073

Skype cho Mac Skype cho Mac 7.46 Chat, gọi điện thoại miễn phí qua Internet

Skype cho Mac
 • Đánh giá: 127
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 86.642

Skype cho iOS Skype cho iOS 6.34 Gọi video và nhắn tin miễn phí Skype từ iPhone/iPad

Skype cho iOS
 • Đánh giá: 168
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 82.969

Skype Launcher Skype Launcher 1.6 Chat cùng lúc nhiều tài khoản Skype

Skype Launcher
 • Đánh giá: 29
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 66.068
Có tất cả 100 phần mềm.