Thông tư số 156/2013/TT-BTC Thông tư số 156/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Thông tư số 156/2013/TT-BTC
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.954

Mẫu giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước Mẫu giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước Mẫu 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.514

Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.383

Thông tư 06/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC Thông tư 06/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật quản lý Thuế

Thông tư 06/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 204

Thông tư 57/2013/TT-BTC Thông tư 57/2013/TT-BTC Thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013

Thông tư 57/2013/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 96

Thông tư 203/2011/TT-BTC Thông tư 203/2011/TT-BTC Về việc hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên theo Quyết định 75/2010/QĐ-TTg ngày 29/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư 203/2011/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32

Thông tư 156/2016/TT-BTC Thông tư 156/2016/TT-BTC Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Thông tư 156/2016/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12

Mẫu liệt kê chứng từ TCS-TT Mẫu liệt kê chứng từ TCS-TT Mẫu S2-07/KB/TCS ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Mẫu liệt kê chứng từ TCS-TT