Oxford Advanced Learner’s Dictionary cho iOS Oxford Advanced Learner’s Dictionary cho iOS 2.2 Từ điển Oxford miễn phí trên iPhone/iPad

Oxford Advanced Learner’s Dictionary cho iOS
 • Đánh giá: 169
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 216.680

Oxford Dictionary of English Oxford Dictionary of English 3.3 Từ điển Oxford tiếng Anh

Oxford Dictionary of English
 • Đánh giá: 209
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 112.578

Oxford Advanced Learner's Dict cho Android Oxford Advanced Learner's Dict cho Android 1.1 Từ điển Oxford miễn phí cho Android

Oxford Advanced Learner's Dict cho Android
 • Đánh giá: 38
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.645

Oxford Advanced Learner’s Dictionary cho Android Oxford Advanced Learner’s Dictionary cho Android 1.0 Từ điển Oxford miễn phí trên Android

Oxford Advanced Learner’s Dictionary cho Android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 323

Oxford Dictionary of English Oxford Dictionary of English 2.2 Từ điển tiếng Anh của Oxford

Oxford Dictionary of English
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 263

Oxford Learner’s Dictionary of Academic English cho Android Oxford Learner’s Dictionary of Academic English cho Android 1.0 Từ điển tiếng Anh Oxford trên Android

Oxford Learner’s Dictionary of Academic English cho Android
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 116

Oxford American Dictionary & Thesaurus Oxford American Dictionary & Thesaurus Ứng dụng từ điển Oxford cho máy tính

Oxford American Dictionary & Thesaurus
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 57

Oxford Dictionaries Quick Search cho iOS Oxford Dictionaries Quick Search cho iOS 1.1 Tra cứu từ điển Oxford miễn phí trên iPhone/iPad

Oxford Dictionaries Quick Search cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 42

Say It: Pronunciation from Oxford cho iOS Say It: Pronunciation from Oxford cho iOS 1.2 Phần mềm phát âm tiếng Anh của Oxford

Say It: Pronunciation from Oxford cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 09

Learn the Oxford 3000 cho iOS Learn the Oxford 3000 cho iOS 1.1 Bộ 3000 từ tiếng Anh thông dụng của Oxford

Learn the Oxford 3000 cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 07