Mẫu đánh giá và phân loại công chức năm 2017 mới nhất Mẫu đánh giá và phân loại công chức năm 2017 mới nhất Phiếu đánh giá và phân loại công chức

Mẫu đánh giá và phân loại công chức năm 2017 mới nhất
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.090

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức 2017 mới nhất Phiếu đánh giá và phân loại viên chức 2017 mới nhất Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức 2017 mới nhất
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.766

Bảng chấm điểm đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng Bảng chấm điểm đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng Biểu điểm đánh giá phân loại chất lượng TCCS

Bảng chấm điểm đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 58

Mẫu biên bản họp đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động Mẫu biên bản họp đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động Biên bản họp đánh giá công chức, viên chức

Mẫu biên bản họp đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 42

Mẫu phiếu đánh giá kết quả thực tập Mẫu phiếu đánh giá kết quả thực tập Phiếu đánh giá kết quả thực tập của sinh viên

Mẫu phiếu đánh giá kết quả thực tập
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21

Bảng tham chiếu hướng dẫn đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh tiểu học Bảng tham chiếu hướng dẫn đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh tiểu học Hướng dẫn đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh tiểu học theo Thông tư 22

Bảng tham chiếu hướng dẫn đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh tiểu học
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 08

Mẫu danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa Mẫu danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa Bảng danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa

Mẫu danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 05

Mẫu Danh sách giáo viên mầm non đề nghị chuyển xếp lương Mẫu Danh sách giáo viên mầm non đề nghị chuyển xếp lương Danh sách giáo viên mầm non xin chuyển xếp lương

Mẫu Danh sách giáo viên mầm non đề nghị chuyển xếp lương
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03

Mẫu danh sách tham dự kỳ thi nâng ngạch thẩm tra viên, thư ký tòa án Mẫu danh sách tham dự kỳ thi nâng ngạch thẩm tra viên, thư ký tòa án Danh sách tham dự kỳ thi nâng ngạch thẩm tra viên, thư ký tòa án

Mẫu danh sách tham dự kỳ thi nâng ngạch thẩm tra viên, thư ký tòa án
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02