🖼️ Rufus 3.4 Công cụ tạo USB boot nhỏ gọn

🖼️
  • Phát hành: Pete Batard
  • Rufus 3.4.1430 là ứng dụng nhỏ cho phép người sử dụng định dạng ổ đĩa USB và tạo ổ đĩa khởi động nhanh chóng. Rufus cung cấp các tùy chọn tiêu chuẩn và nâng cao phù hợp với nhu cầu và trình độ kỹ năng của hầu hết người dùng.
  • windows Version: 3.4.1430
  • Tìm thêm: Rufus download Rufus tải Rufus tạo usb boot tạo usb boot windows xp

🖼️ EasyBCD 2.3 Chỉnh sửa menu boot dễ dàng

🖼️

🖼️ WinSetupFromUSB 1.8 Tạo USB khởi động

🖼️

🖼️ Grub4dos 0.4 Tạo USB Boot nhanh chóng

🖼️

🖼️ UNetbootin 6.61 Tiện ích tạo USB boot đa chức năng

🖼️

🖼️ XBoot 1.0 Tạo usb boot

🖼️

🖼️ Rufus Portable 3.4 Tạo USB boot cực nhanh

🖼️

🖼️ Lion DiskMaker for Mac 3.0 Tạo USB và đĩa DVD để cài đặt Mac

🖼️

🖼️ SARDU 3.0 Tạo USB, CD boot đa năng

🖼️

🖼️ WindowsToUSB Lite 1.3 Tạo USB cài Windows

🖼️