🖼️ PhotoWonder cho Android 4.1 Chỉnh sửa ảnh đa năng trên Android

🖼️

🖼️ Makeup-hair and eye color cho Android 1.0 Chỉnh sửa màu tóc và mắt (lens) trên Android

🖼️

🖼️ Fotodanz for Android 1.6 Ứng dụng ghép ảnh cho Android

🖼️

🖼️ Perfect365 for Android Trang điểm chuyên nghiệp trên Android

🖼️

🖼️ MomentCam cho Android 2.5 Chụp ảnh hoạt hình trên Android

🖼️

🖼️ Selfie Wonder cho Android 1.3 Ứng dụng chụp ảnh tự sướng của PhotoWonder

🖼️

🖼️ Fotor for Windows Phone 2.0 Chỉnh sửa ảnh miễn phí cho Windows Phone

🖼️

🖼️ Cameran for Android 2.2 Chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp trên Android

🖼️

🖼️ Photography editor for Android 1.38 Chỉnh sửa ảnh thú vị trên Android

🖼️

🖼️ Decopic for Android Chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp trên Android

🖼️