🖼️ Từ điển Anh Việt Offline TFLAT cho iOS 6.5 Ứng dụng tra từ điển TFLAT trên iPhone/iPad

🖼️

🖼️ Tiếng Anh Giao Tiếp TFLAT cho Windows Phone Từ điển tiếng Anh cho Windows Phone

🖼️

🖼️ Từ điển Anh Việt TFLAT cho Android 6.9 Từ điển tiếng Anh trên Android

🖼️

🖼️ Oxford Dictionary of English 4.0 Từ điển Oxford tiếng Anh

🖼️

🖼️ Multidictionary 2015 9.0 Từ điển Anh-Việt, Việt-Anh miễn phí

🖼️

🖼️ Cambridge Dictionary Tra cứu từ điển Anh Việt, Anh Anh, Anh Pháp...

🖼️

🖼️ Oxford Advanced Learner’s Dict cho iOS 2.3 Từ điển Oxford miễn phí trên iPhone/iPad

🖼️

🖼️ Babylon NG Dịch tự động văn bản Anh Việt

🖼️

🖼️ Lingoes 2.9 Bộ từ điển miễn phí đa ngôn ngữ

🖼️

🖼️ Vietnamese - Korean Dictionary cho Android 1.2 Từ điển Việt - Hàn trên Android

🖼️