Google Chrome Google Chrome 62.0 Trình duyệt web nhanh và bảo mật hơn

Google Chrome
 • Phát hành: Google
 • Google Chrome 62 mang tới khá nhiều thay đổi, điển hình là khả năng hỗ trợ font chữ biến đổi OpenType, cảnh báo HTTP khi duyệt web ở chế độ thường và ẩn danh. Đồng thời khắc phục 35 lỗi bảo mật giúp duyệt web an toàn hơn rất nhiều.
 • windows Version: 62.0.3202.89
 • Tìm thêm: Google Chrome Chrome download chrome tải Google Chrome tải Chrome
 • Đánh giá: 6.173
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.407.291

Google Chrome cho Android Google Chrome cho Android 62.0 Trình duyệt Chrome cho Android

Google Chrome cho Android
 • Đánh giá: 519
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 153.421

Google Chrome 12 Google Chrome 12 Trình duyệt của Google

Google Chrome 12
 • Đánh giá: 35
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 142.440

Google Chrome cho iOS Google Chrome cho iOS 61.0 Trình duyệt web phổ biến nhất trên iPhone/iPad

Google Chrome cho iOS
 • Đánh giá: 107
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61.827

Google Chrome cho Mac Google Chrome cho Mac 62.0 Trình duyệt web siêu tốc dành cho Mac

Google Chrome cho Mac
 • Đánh giá: 61
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 50.664

Google Chrome Portable Google Chrome Portable 59.0 Chạy Chrome không cần cài đặt

Google Chrome Portable
 • Đánh giá: 47
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33.842

Google Chrome cho Linux Google Chrome cho Linux 62.0 Trình duyệt web siêu tốc

Google Chrome cho Linux
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.111

Google Chrome Beta Google Chrome Beta 63.0 Bản thử nghiệm của Google Chrome

Google Chrome Beta
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.058

Google Chrome for Work Google Chrome for Work 61.0 Trình duyệt web dành cho công việc

Google Chrome for Work
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.739

Google Keep Chrome Extension Google Keep Chrome Extension 3.1 Thêm ghi chú vào Google Keep từ trình duyệt

Google Keep Chrome Extension
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 42