DU Battery Saver & Widgets cho Android DU Battery Saver & Widgets cho Android 4.5 Ứng dụng tiết kiệm pin hiệu quả trên Android

DU Battery Saver & Widgets cho Android
 • Đánh giá: 261
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.584

Battery Doctor cho Android Battery Doctor cho Android 5.55 Quản lý và tiết kiệm pin cho Android

Battery Doctor cho Android
 • Đánh giá: 215
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33.061

Battery Doctor cho iOS Battery Doctor cho iOS 7.4 Quản lý pin iPhone/iPad hiệu quả

Battery Doctor cho iOS
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.589

Tiet Kiem Pin for Android Tiet Kiem Pin for Android 1.00 Ứng dụng tiết kiệm pin cho di động

Tiet Kiem Pin for Android
 • Đánh giá: 45
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.289

One Touch Battery Saver cho Android One Touch Battery Saver cho Android 3.25 Tiết kiệm Pin cho điện thoại

One Touch Battery Saver cho Android
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.324

JuiceDefender cho Android JuiceDefender cho Android Ứng dụng tiết kiệm pin trên Android

JuiceDefender cho Android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.527

Purify cho Android Purify cho Android 1.2 Tăng tốc và tiết kiệm pin Android (root)

Purify cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 283

Power Battery cho Android Power Battery cho Android 1.1 Ứng dụng tiết kiệm pin hiệu quả trên Android

Power Battery cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 76

Battery HD+ cho iOS Battery HD+ cho iOS 2.57 Tiết kiệm pin hiệu quả trên iOS

Battery HD+ cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35

Just Battery Saver cho Android Just Battery Saver cho Android 1.4 Tiết kiệm pin hiệu quả trên Android

Just Battery Saver cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10