DU Battery Saver cho Android DU Battery Saver cho Android 4.8 Ứng dụng tiết kiệm pin hiệu quả trên Android

DU Battery Saver cho Android
 • Đánh giá: 264
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.903

Battery Doctor cho Android Battery Doctor cho Android 6.22 Quản lý và tiết kiệm pin cho Android

Battery Doctor cho Android
 • Đánh giá: 215
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33.103

Battery Doctor cho iOS Battery Doctor cho iOS 7.4 Quản lý pin iPhone/iPad hiệu quả

Battery Doctor cho iOS
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.023

Tiet Kiem Pin for Android Tiet Kiem Pin for Android 1.00 Ứng dụng tiết kiệm pin cho di động

Tiet Kiem Pin for Android
 • Đánh giá: 45
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.302

One Touch Battery Saver cho Android One Touch Battery Saver cho Android 3.25 Tiết kiệm Pin cho điện thoại

One Touch Battery Saver cho Android
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.325

JuiceDefender cho Android JuiceDefender cho Android Ứng dụng tiết kiệm pin trên Android

JuiceDefender cho Android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.531

Purify cho Android Purify cho Android 1.2 Tăng tốc và tiết kiệm pin Android (root)

Purify cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 291

Power Battery cho Android Power Battery cho Android 1.1 Ứng dụng tiết kiệm pin hiệu quả trên Android

Power Battery cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 79

Battery HD+ cho iOS Battery HD+ cho iOS 2.57 Tiết kiệm pin hiệu quả trên iOS

Battery HD+ cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37

Just Battery Saver cho Android Just Battery Saver cho Android 1.4 Tiết kiệm pin hiệu quả trên Android

Just Battery Saver cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10