Opera Opera 49.0 Duyệt web nhanh, miễn phí, bảo mật

Opera
 • Đánh giá: 691
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 810.235

Opera Mini cho Android Opera Mini cho Android Trình duyệt web siêu tốc trên Android

Opera Mini cho Android
 • Đánh giá: 441
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 287.319

Opera Mini cho iOS Opera Mini cho iOS 16.0 Trình duyệt web tối ưu trên iPhone/iPad

Opera Mini cho iOS
 • Đánh giá: 119
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 111.203

Opera cho Mac Opera cho Mac 48.0 Trình duyệt web cho Mac

Opera cho Mac
 • Đánh giá: 64
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44.325

Opera cho Linux Opera cho Linux 48.0 Trình duyệt web cho Linux

Opera cho Linux
 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30.520

Opera Mobile 11 for Windows 7 Opera Mobile 11 for Windows 7 Trình duyệt Opera Mobile cho Windows

Opera Mobile 11 for Windows 7
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.274

Opera Neon Opera Neon Trình duyệt web miễn phí mới cho máy tính

Opera Neon
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.892

Opera Developer Opera Developer 50.0 Trình duyệt Opera dành cho nhà phát triển

Opera Developer
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.809

Opera Mail Opera Mail 1.0 Ứng dụng Mail Client gọn nhẹ, miễn phí

Opera Mail
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.262

Opera Beta Opera Beta 49.0 Trải nghiệm tính năng mới trên trình duyệt Opera

Opera Beta
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 231