🖼️ Google Chrome 49 49.0 Trình duyệt Chrome cho Windows XP

🖼️
  • Phát hành: Google
  • Đặc biệt, trong lần nâng cấp này Chrome 49 được kích hoạt mặc định tính năng Smooth Scrolling, giúp quá trình lướt web mượt mà hơn. Khi sử dụng chuột để di chuyển trang web lên hoặc xuống bạn sẽ dễ dàng nhận thấy nội dung trang web hiển thị nhanh và mượt hơn trước đây đáng kể.
  • windows Version: 49.0.2623.112
  • Tìm thêm: Google Chrome Chrome download chrome tải Google Chrome tải Chrome

🖼️ Google Chrome cho Android 71.0 Trình duyệt Chrome cho Android

🖼️

🖼️ TV Chrome 3.1 Xem TV trên trình duyệt Chrome

🖼️

🖼️ Google Chrome Canary 72.0 Bản thử nghiệm của trình duyệt Chrome

🖼️

🖼️ Themes for Google Chrome Bộ giao diện cho trình duyệt Chrome

🖼️

🖼️ Avast Online Security cho Chrome 10.2 Bảo vệ trình duyệt Chrome

🖼️

🖼️ Google Chrome Dev 72.0 Trình duyệt web tiên tiến

🖼️

🖼️ Chrome Beta for Android 71.0 Chrome Beta cho Android

🖼️

🖼️ Chrome Push for Mac

🖼️

🖼️ Todoist cho trình duyệt 6.4 Quản lý công việc trên trình duyệt

🖼️