🖼️ Google Chrome 71.0 Trình duyệt web nhanh và bảo mật hơn

🖼️
  • Phát hành: Google
  • Google Chrome 71.0.3578.98 mang tới khá nhiều thay đổi, điển hình là giao diện mới, thanh địa chỉ chuyên nghiệp hơn và bảo mật tuyệt vời. Google Chrome hiện đã khắc phục các lỗi bảo mật giúp duyệt web an toàn hơn rất nhiều.
  • windows Version: 71.0.3578.98
  • Tìm thêm: Google Chrome Chrome download chrome tải Google Chrome tải Chrome

🖼️ Plugin Google Earth Du lịch thế giới qua trình duyệt

🖼️

🖼️ Google Chrome cho Android Trình duyệt Chrome cho Android

🖼️

🖼️ Google Toolbar 7.5 Thanh công cụ Google cho trình duyệt

🖼️

🖼️ Google Chrome cho Linux 71.0 Trình duyệt web siêu tốc

🖼️

🖼️ Google Chrome Beta 72.0 Bản thử nghiệm của Google Chrome

🖼️

🖼️ Google Chrome Dev 73.0 Trình duyệt web tiên tiến

🖼️

🖼️ Google Dictionary 3.0 Từ điển thông minh từ Google Chrome

🖼️

🖼️ Google Chrome Dev for Mac 45.0 Trình duyệt web cải tiến cho Mac

🖼️

🖼️ Google Keep Chrome Extension 3.1 Thêm ghi chú vào Google Keep từ trình duyệt

🖼️