🖼️ File Excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 01/07/2019 Cách tính BHXH mới nhất năm 2019

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.785

🖼️ Mẫu D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT Mẫu D02-TS ban hành kèm Quyết định 595/QĐ-BHXH

🖼️
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41.646

🖼️ Mẫu C12-TS: Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT,BHTN, BHTNLĐ, BNN Mẫu C12-TS ban hành kèm Quyết định 595/QĐ-BHXH

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.075

🖼️ Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT Mẫu C17-TS theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 140

🖼️ Mẫu D02a-TS: Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN Ban hành kèm Quyết định 595/QĐ-BHXH

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 150

🖼️ Biên bản thẩm định số liệu thu BHXH, BHYT, BHTN Mẫu C03-TS ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 04