🖼️ Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22 Đề thi học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt lớp 1

🖼️
 • Đánh giá: 85
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41.655

🖼️ Bộ đề thi học kì 2 lớp 1 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22 Đề thi học kì II lớp 1 môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh

🖼️
 • Đánh giá: 61
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45.752

🖼️ Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22 Đề thi môn Toán, Tiếng Việt lớp 2

🖼️
 • Đánh giá: 34
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.226

🖼️ Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2016 - 2017 theo Thông tư 22 Đề thi học kì 2 lớp 2 có bảng ma trận đề thi

🖼️
 • Đánh giá: 71
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.649

🖼️ Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 5 năm 2016 - 2017 theo Thông tư 22 Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 5 có bảng ma trận đề thi

🖼️
 • Đánh giá: 186
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.406

🖼️ Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2016 - 2017 theo Thông tư 22 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 2 có đáp án

🖼️
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.710

🖼️ Bộ đề thi học kì 2 lớp 5 năm 2016 - 2017 theo Thông tư 22 Đề thi học kì 2 lớp 5 đầy đủ các môn có bảng ma trận đề thi

🖼️
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.720

🖼️ Bộ đề thi học kì 2 lớp 4 năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22 Đề thi môn Toán, Tiếng Việt, Lịch sử, Địa lý, Khoa học, Tin học lớp 5

🖼️
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.614

🖼️ Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22 Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 1 có bảng ma trận đề thi

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 194