Unlock Access MDE Design

Tải về
  • Đánh giá:
    5 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 298,3 KB
  • Lượt xem: 2.650
  • Lượt tải: 2.605
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2000/2003/7/Vista/2008
Giới thiệu

Unlock Access MDE Design là phần mềm mở khóa để truy cập vào MS Access MDE, form ADE và ACCDE để chỉnh sửa báo cáo.

Nếu bạn bị mất các tập tin MDB/ADP/ACCDB ban đầu và cần phải thực hiện thay đổi các ứng dụng thì đây là phần mềm rất lý tưởng.

Phần mềm này mở ra các ứng dụng MDE cho phép bạn chỉnh sửa các báo cáo trong MS Access.

Sẽ không ảnh hưởng đến các ứng dụng MDE, các tập tin ban đầu không phải là văn bản.

Unlock Access MDE Design

Tính năng:

• Code sẽ tiếp tục làm việc trong khi các ứng dụng MDE được mở khóa và khóa lại.

• Phần mềm này hỗ trợ tất cả các ứng dụng MDE (MDE, ADE và ACCDE) và tất cả các phiên bản MS Access (từ 97 đến 2010). Mở khóa truy cập MDE trên Windows 2000, XP, 2003, Vista và 2008.

• Không cần phải viết lại các ứng dụng vì sẽ mất thời gian, tiền bạc và mắc phải lỗi mới.

• Chỉnh sửa các form MDE và báo cáo trong MS Access như chỉnh sửa các file MDB/ADP/ACCDB.

Đặng Hương

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.