Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

http://mirror.slc.cyanogenmod.org/factory/n1/cm-10.2-WPPH50O-n1-signed.zip

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy