Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

http://download.microsoft.com/download/D/C/F/DCF5DACB-313F-40C6-889C-AD1F8546099D/IE8-WindowsVista-x64-ENU.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy