Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

http://download.microsoft.com/download/F/8/8/F88F09A2-A315-44C0-848E-48476A9E1577/IE8-WindowsVista-x86-ENU.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy